panelarrow

Tävla i multisport

Nästan varje klubb i Sverige håller tävlingar i multisport året runt. Tävlingarna i multisport kommer i – som i så många andra sporter – i olika format och nivåer.

Först och främst finns det solo-tävlingar där du kan tävla individuellt i en klass som passar dig. Här har du bara dig själv att förlita dig på, vilket många som håller på med individuella sporter uppskattar. Det finns även former som är baserade på att ni i lag ska prestera så bra som möjligt. Dessa så kallade lagtävlingar brukar normalt sett innefatta någonstans från två till fem personer i varje lag.

Vad är multisport?

En tävling kan se olika ut beroende på många aspekter. Vissa tävlingar avgörs på en dag eller kanske bara en eftermiddag. Andra tävlingar sträcker sig över en längre tid, och ses då lite mer som en cup, en liga, eller en turnering. Dessa tävlingar kan sträcka sig i en hel vecka, och ibland även upp till så mycket som 10 dagar.

Det finns inga riktiga regler eller någon utpräglad praxis på hur tävlingarna ska se ut sett till storlekar på lag, längd på tävling, eller annat upplägg, utan det bestämmer arrangörerna för tävlingen i fråga själva.

Adventure Race med Hälsingland Multisport

Multisport på lagom nivå?

Om man vill börja på en lagom nivå som passar ens erfarenhet, träning och rutin, så finns det många bra turneringar och tävlingar för nybörjare. Svenska Försvaret arrangerar den återkommande tävlingen Försvarets Adventure Race. Detta är en klassisk lagtävling med 3 deltagare i varje lag. I denna tävling ingår det olika moment, som det ska göra i en riktig multisporttävling. Dessa moment är paddling, löpning, orientering, mountainbike samt ett extramoment som kallas ”äventyr”. Tävlingstiden har man beräknar till ungefär 5 till 8 timmar beroende på individen, laget och självklart även på yttre förutsättningar som väder och vind. Det finns även en motionsvariant av denna tävling som tar cirka hälften så lång tid.